Litera Libera

Edice je primárně zaměřena na literárněhistorická a literárně-teoretická témata různých jazykových oblastí (podle filologických oborů FF UP), jejím cílem je publikovat původní práce badatelů nejen o vybraných historických tématech národních literatur, ale také ucelenější teoretické analýzy (poetologické, naratologické), popřípadě intepretace literárních děl, škol, směrů nebo samotných teorií o literatuře. V neposlední řadě je edice zaměřena na literární témata současnosti.

V edici vyšlo