Alena Klementová

Krásné kraje okrajů Václava Vokolka

Monografie Krásné kraje okrajů Václava Vokolka se soustředí na analyticko-interpretační výklad devíti vybraných kratších literárních textů Václava Vokolka, současného českého spisovatele, rozhlasového esejisty, výtvarníka a pedagoga. V chronologicky řazených kapitolách se pojednává o jejich genezi, ústředních tématech a motivech a rekapituluje se jejich dosavadní recenzní ohlas. Závěrečná, syntetizující kapitola, v níž jsou sumarizovány jejich společné charakteristické jazykové a kompoziční prostředky, má dopomoci k vytvoření uceleného obrazu o této části Vokolkova rozsáhlého a rozmanitého literárního díla.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Litera Libera
Rok vydání: 2023
129 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-89-4
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278894