Vydavatelství

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo v roce 2014 jako platforma pro vydávání výsledků vědy a výzkumu na Filozofické fakultě UP, a to ve spolupráci se studijními programy katedry bohemistiky zaměřenými na nakladatelskou činnost.
Specializujeme se na původní odborné monografie v oborech vyučovaných na FF UP v Olomouci, které vydáváme především v elektronických formátech, ale i tiskem.
Ve snaze o moderní a důstojnou podobu publikování odborných textů spolupracujeme s externími specialisty na elektronické formáty a aktivně se podílíme na aktuální mezioborové diskuzi o podobě a funkci e-knih. Usilujeme o kvalitní formu i obsah knih, stejně jako o jejich adekvátní distribuci. Preferujeme otevřené formáty a efektivní sdílení vědeckých poznatků.


Vedení Vydavatelství FF UP

Lenka Pořízková

Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.
ředitelka, šéfredaktorka
lenka.porizkova[at]upol.cz
+420 777 636 885

Michal Kříž

Mgr. Michal Kříž, Ph.D.
marketing, distribuce, prodej
michal.kriz[at]upol.cz
+420 585 63 3140
+420 774 231 579

Michal Kříž

Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.
technická podpora
vladimir.polach[at]upol.czRedakce Vydavatelství FF UP

Lenka Horutová | tajemnice
redakce, jazykové korektury, sazba, e-formáty
L.Horutova[at]seznam.cz

Martina Křížová | redakce, jazykové korektury

Veronika Hanáková | sazba, grafika, e-formáty

Jana Hajdová | redakce, jazykové korektury, sazba 

Pavla Hernandezová | redakce, jazykové korektury, sazba, e-formáty

Martina Šviráková | sazba, grafika, design

 

Externí garanti Vydavatelství FF UP

Spolupracovníci Vydavatelství FF UP


ucl booksys2 Host_logo ucl ucl