Formuláře

Všechny formuláře jsou elektronické, upřednostňujeme zasílání e-mailem (vff@upol.cz) před tištěnou verzí.

 

1. Pokud chcete přihlásit svůj publikační záměr, použijte Přihlášku publikačního záměru.

2. Pokud odevzdáváte rukopis (k recenznímu řízení) doprovoďte jej vyplněnou Přihláškou rukopisu k vydání.

3. Pokud byl váš rukopis (na základě kladných výsledků recenzního řízení) přijat k vydání, vyplňte Průvodní list rukopisu, který nám usnadní redakční zpracování i marketing a propagaci Vaší knihy.

4. Pokud jste obdrželi předběžnou kalkulaci vydání, kterou akceptujete, prosíme Vás o zaslání Objednávky vydání.

5. Pokud si u nás objednáváte tzv. nevydavatelskou zakázku (bez ISBN, tedy např. předtiskovou přípravu knihy či jiného dokumentu, tisk knihy, korektury atd.), použijte formulář Objednávka služeb.

6. Pokud žádáte o předběžnou kalkulaci vydání knihy nebo dalších služeb, zašlete nám Žádost o kalkulaci.