Vydali jsme_Hana Ferencová – Veronika Chmelařová – Jitka Kohoutová – Radmila Prchal Pavlíčková (eds.): Proměny konfesijní kultury

Vydali jsme kolektivní monografii Proměny konfesijní kultury v edici HIstorie.