Lingvistika

Edice je primárně zaměřena na lingvistické disciplíny a přináší původní práce badatelů nejen v oblastech popisu a/nebo analýzy jazyka (např. podle jednotlivých plánů jazyka: fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe apod.), ale také komplexnější/obecnější pohledy na jazyk (gramatiku, textovou analýzu, pragmatiku) a způsoby jeho fungování v různých oblastech vědeckého zájmu (kvantitativní a matematická lingvistika, sociolingvistika apod.)

V edici vyšlo

200-120 pdf   ,
HP0-S42 test  
70-413 certification   ,
70-480 test   ,
210-065  
EX200 pdf   ,
C_TFIN52_66  
642-732  
OG0-093  
2V0-620  
810-403 test  
CISM pdf   ,
70-411 test  
JN0-102  
000-105 dumps   ,
C_TFIN52_66  
1Y0-201  
350-030 exam   ,
MB6-703 test  
000-017  
220-802 Brain dumps   ,
102-400 test   ,
210-065 exam   ,
70-487 pdf   ,
1z0-808 pdf   ,
400-101 Exams   ,
70-412 certification   ,
c2010-652  
000-080 certification   ,
642-999 pdf  ,
1Z0-061  
MB6-703 Exam  
SSCP Exam  
1Y0-201  
PMP Study Guides   ,
VCP550 test   ,
400-201 certification   ,
300-206   ,
SSCP certification   ,
ADM-201 dumps   ,
200-101 Study Guides   ,
70-417  
CISM  
300-101 dumps   ,
350-018   ,
CISM Study Guides   ,
642-732 test  
70-488 test   ,
350-050  
300-115 Exam  
101 certification   ,
000-105 test   ,
AWS-SYSOPS  
70-410 test   ,
ADM-201 test   ,
C_TFIN52_66 dumps   ,
1Z0-061 pdf   ,
AWS-SYSOPS  
000-080 certification   ,
2V0-621 pdf   ,