Lingvistika

Edice je primárně zaměřena na lingvistické disciplíny a přináší původní práce badatelů nejen v oblastech popisu a/nebo analýzy jazyka (např. podle jednotlivých plánů jazyka: fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe apod.), ale také komplexnější/obecnější pohledy na jazyk (gramatiku, textovou analýzu, pragmatiku) a způsoby jeho fungování v různých oblastech vědeckého zájmu (kvantitativní a matematická lingvistika, sociolingvistika apod.)

V edici vyšlo