Archaeologica Olomucensia

Edice je primárně zaměřena na archeologii střední Evropy. Jejím cílem je prezentovat poznatky získané jednak moderními terénními a laboratorními výzkumy, jednak studiem muzejních sbírkových a archivních fondů, a to vždy v širším evropském kontextu. Stranou pozornosti nezůstávají ani metodologické práce či syntetická díla.