Přirozený svět

Edice je primárně zaměřena na filozofii, teorii vědy a sémiotiku; svým zaměřením pokrývá širokou škálu problémů, jež mají často interdisciplinární charakter. Jejím cílem je prezentovat původní monografické práce. Jednotlivé tituly mohou vycházet z jiných oborů (uměnovědy, historie nebo lingvistiky), ale svým zaměřením sledují obecnější otázky a problémy spojené např. s otázkami metodologickými nebo s filozofickým kontextem určitého vědního oboru; edice je také zaměřena na dílčí analýzy a/nebo interpretace filozofických, popř. obecně komunikačních otázek a problémů.

V edici vyšlo