Žádná věda

Edice si klade za úkol připravit čtenářsky atraktivní, praktické, názorné a srozumitelné studijní texty převážně pro publikum studentů bakalářského studia, ovšem s možným přesahem ke studentům všech stupňů vysokoškolského vzdělávání, gymnaziálním studentům i k širší intelektuálně zvídavé veřejnosti. Hlavním formátem by měla být útlá monografie (50-100 stran), která rozvíjí metodologické základy humanitních disciplín, shrnuje aktuální poznání v určité oborové specializaci či poskytuje antologii významných teoretických textů a pramenů.

V edici vyšlo