Ediční rada

Ediční rada rozhoduje o edičním plánu Vydavatelství FF UP a zajišťuje plynulý chod Vydavatelství FF UP především v oblasti akvizice rukopisů pro jednotlivé edice Vydavatelství FF UP.


Složení ediční rady Vydavatelství FF UP: děkan FF UP | proděkan pro vědu a výzkum | zástupci vydavatelství | interní garanti jednotlivých edic | externí garanti Vydavatelství FF UP

Setkání všech členů ediční rady se koná minimálně 1x ročně.

Členové ediční rady

Prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan FF UP

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum

Zástupci Vydavatelství FF UP:

Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

Mgr. Michal Kříž, Ph.D.

Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.

 

Interní garanti Vydavatelství FF UP:

Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Mgr. Miloš Hlava, Ph.D..

Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D.

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

 

Externí garanti Vydavatelství FF UP:

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.

Prof. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.