Služby

Vydavatelství Filozofické fakulty nabízí široké spektrum služeb spojených s přípravou knižních i elektronických formátů. Specializujeme se na technickou přípravu a redakci rukopisů i na jejich grafickou podobu a tisk. Nabízíme komplexní zpracování vašeho rukopisu do podoby knižní nebo elektronické (ve formátech iPdf, ePub a mobi) publikace a zajišťujeme i jednotlivé úkony odděleně (redakce/jazykové korektury; sazba; grafické zpracování; tisk nebo převod do elektronických formátů podle přání zákazníka).

Naši nabídku mohou využít akademičtí pracovníci, univerzitní pracoviště při zajišťování grantových výstupů, firmy a společnosti různého druhu při tvorbě vnitrofiremních brožur nebo jakýchkoliv elektronických či tištěných materiálů.
Vzhledem k rozmanitosti zpracovávaných textů v rámci FF UP (odborné monografie, uměnovědné/výtvarné tituly, technické/matematické texty atp.) nabízíme komplexní služby při zpracování vaší publikace. Spolupracujeme s grafiky a výtvarníky z Olomouce a Prahy (Ateliér grafického designu, UMPRUM atp.).
V případě zájmu o vlastní řadu ISBN pro vaše tituly zajistíme vše potřebné & vyřídíme veškeré úkony s Národní agenturou ISBN při Národní knihovně ČR včetně následné realizace a formálních úkonů při přidělování ISBN čísel.

Orientační ceny (včetně režií)


Konzultace, poradenství, kalkulace pro potřeby grantu – zdarma


Jazykové korektury – 35 Kč/ns


Předtiskové korektury – 25 Kč/ns


Redakce textu – 40–60 Kč/ns (podle charakteru textu)


Sazba knihy (nad 50 stran) – 30–50 Kč/ts (podle množství grafiky a členitosti textu)


Sazba brožury (do 50 stran) – 50–60 Kč/ts (podle množství grafiky a členitosti textu)


Grafické návrhy sazby knih nebo brožur, návrhy knižních obálek – 1500—5000 Kč


Výroba iPDF z námi zhotovené sazby – 1500 Kč


Výroba ePUB z námi z hotovené sazby – 1500–2500 Kč (podle množství grafiky)


Výroba iPDF a ePUB z vlastní sazby – cena dohodou


ns = normostrana (1800 znaků vč. mezer); ts = tisková strana]

Pro zákazníky v rámci Univerzity Palackého 10 % SLEVA.