Služby

Vydavatelství Filozofické fakulty nabízí široké spektrum služeb spojených s přípravou knižních i elektronických formátů. Specializujeme se na technickou přípravu a redakci rukopisů i na jejich grafickou podobu a tisk. Nabízíme komplexní zpracování vašeho rukopisu do podoby knižní nebo elektronické (ve formátech iPdf, ePub a mobi) publikace a zajišťujeme i jednotlivé úkony odděleně (redakce/jazykové korektury; sazba; grafické zpracování; tisk nebo převod do elektronických formátů podle přání zákazníka).

Naši nabídku mohou využít akademičtí pracovníci, univerzitní pracoviště při zajišťování grantových výstupů, firmy a společnosti různého druhu při tvorbě vnitrofiremních brožur nebo jakýchkoliv elektronických či tištěných materiálů.
Vzhledem k rozmanitosti zpracovávaných textů v rámci FF UP (odborné monografie, uměnovědné/výtvarné tituly, technické/matematické texty atp.) nabízíme komplexní služby při zpracování vaší publikace. Spolupracujeme s grafiky a výtvarníky z Olomouce a Prahy (Ateliér grafického designu, UMPRUM atp.).
V případě zájmu o vlastní řadu ISBN pro vaše tituly zajistíme vše potřebné & vyřídíme veškeré úkony s Národní agenturou ISBN při Národní knihovně ČR včetně následné realizace a formálních úkonů při přidělování ISBN čísel.

Orientační ceny (včetně režií)


Konzultace, poradenství, kalkulace pro potřeby grantu – zdarma


Jazykové korektury – 35 Kč/ns


Předtiskové korektury – 25 Kč/ns


Redakce textu – 40–60 Kč/ns (podle charakteru textu)


Sazba knihy (nad 50 stran) – 30–50 Kč/ts (podle množství grafiky a členitosti textu)


Sazba brožury (do 50 stran) – 50–60 Kč/ts (podle množství grafiky a členitosti textu)


Grafické návrhy sazby knih nebo brožur, návrhy knižních obálek – 1500—5000 Kč


Výroba iPDF z námi zhotovené sazby – 1500 Kč


Výroba ePUB z námi z hotovené sazby – 1500–2500 Kč (podle množství grafiky)


Výroba iPDF a ePUB z vlastní sazby – cena dohodou


ns = normostrana (1800 znaků vč. mezer); ts = tisková strana]

Pro zákazníky v rámci Univerzity Palackého 10 % SLEVA.

2V0-620 pdf  ,
640-692 dumps   ,
300-208  
CISM certification  
AWS-SYSOPS  
CRISC test   ,
70-480 test  
CISM  
000-105  
VCP550 Study Guides   ,
CAS-002 pdf   ,
300-209  
70-177 test  
200-355 exam   ,
300-209 test   ,
CAP pdf  ,
200-101  
101 dumps   ,
M70-101 Study Guides   ,
EX300  
300-320 test   ,
MB5-705  
000-017 test  
PR000041 Exams   ,
9L0-066  
210-260  
350-029 test   ,
70-346  
N10-006 Brain dumps   ,
2V0-621  
000-104  
101-400 pdf   ,
1Z0-803 Exams   ,
70-410 certification   ,
PEGACPBA71V1 Study Guides   ,
000-089 test  
350-029 Study Guides   ,
100-101 certification   ,
300-075  
M70-101 exam   ,
M70-101 pdf   ,
MB6-703 test   ,
c2010-652  
220-901   ,
200-101  
400-051  
1z0-808 test  
000-080 Exam  
350-050 pdf  ,
NSE4 certification   ,
ICBB pdf   ,
220-901 Study Guides   ,
200-101 pdf   ,