SocioPolis

Edice je primárně zaměřena na sociologii, politologii a evropská studia a jejím cílem je prezentovat původní práce zaměřené na obecnou problematiku vztahu člověka a společnosti. Edice také přináší fundované a originální pohledy na současné otázky a problémy, týkající se obou hlavních oborů s přesahem k oborům příbuzným (andragogika, kulturní antropologie, teorie státu a práva atp.).

V edici vyšlo