Anthropologia

Edice se zaměřuje na publikování prací z oboru kulturní a sociální antropologie s cílem prezentovat tyto renomované disciplíny v českém prostředí. Zvláštní důraz je kladen na původní práce, které jsou výsledkem dlouhodobých terénních výzkumů a zároveň jsou ukotveny v současném teoretickém zázemí oboru. Záměrem je tak etnografickým pohledem fundovaně přispět do diskuze o tématech, jakými jsou je globalizace, migrace, sociální nerovnosti, moc či náboženství.