Paleon

Edice je primárně zaměřena na diachronní lingvistické disciplíny, srovnávací jazykovědu a slavistiku. Cílem edice je prezentovat původní práce českých badatelů orientovaných na problematiku historického vývoje nebo popisu jazykových jevů s přihlédnutím k historickému kontextu.

V edici vyšlo