Miroslav Vepřek (ed.)

Velká Morava a velkomoravská staroslověnština

Monografie předkládá výsledky současného paleoslovenistického a historického bádání, které se zabývá počátky slovanského písemnictví a kultury ve velkomoravském prostředí. Byla sepsána při příležitosti výročí 1150 let od příchodu byzantské misie bratrů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Paleon
Rok vydání: 2014
126 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-03-0
ISBN (iPDF): 978-80-87895-01-6
ISBN (epub): 978-80-87895-02-3
EAN: 9788087895030