Psychologie

Edice je primárně zaměřena na obor psychologie a jejím cílem je prezentovat širokou škálu knižních titulů (dizertační a habilitační práce, odborné i kolektivní monografie) z oboru psychologie (klinická a vývojová psychologie, pedagogická a školní psychologie, psychologie práce i teoretická psychologie) badatelů z FF UP; dílčím cílem edice je i prezentace populárně-naučných titulů pro širší veřejnost.

V edici vyšlo