Josef Línek

Knihy Malých proroků v charvátskohlaholských breviářích

Kniha olomouckého bohemisty a paleoslavisty Josefa Línka pojednává o překladu čtení z knih Malých proroků, který tvoří součást propria de tempore jedenácti rukopisných a tří tištěných charvátskohlaholských breviářů. Autor hodnotí vztah překladu k jeho latinské předloze, v několika ohledech reviduje dosavadní zjištění o rozsahu a charakteru jeho dochovaných verzí a s využitím vulgátních různočtení částečně rekonstruuje podobu překládaného latinského textu. Práce je doplněna dvěma přílohami: v úplnosti dosud nepublikovaným přepisem čtení z Malých proroků podle breviáře Illyrico 5 s variantami z ostatních sledovaných pramenů a rovněž dosud nepublikovaným přepisem analyzované části podle Moskevského breviáře.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Paleon
Rok vydání: 2015
221 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-46-7
ISBN (iPDF): 978-80-87895-45-0
ISBN (epub):
EAN: 9788087895467