Hana Dobiášová

Poznání jako klíčová hodnota svobody / O Millově nauce jinak

Proč J. S. Mill usiloval o svobodnou společnost? V českém prostředí není zvykem odpovídat na tuto otázku s odkazem na epistemologii, autorka však ukazuje, že Millovy úvahy o svobodě výrazně formuje jeho pojetí poznání a že svoboda je pro něj do jisté míry prostředkem jeho dosažení. Epistemologická podstata Millovy koncepce svobody má několik významných konsekvencí, jejichž objasnění přispívá ke komplexnějšímu chápání Millova liberalismu zejména v českém prostředí. Kniha navazuje rovněž na mezinárodní debatu o tom, zda má Millovo pojetí poznání obsažené v jeho koncepci svobody vědecký charakter - všímá si zde čtyř paralel: induktivismu, redukce a specifického přístupu k relativismu a kontradikcím.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Přirozený svět
Rok vydání: 2016
146 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-76-4
ISBN (iPDF): 978-80-87895-74-0
ISBN (epub): 978-80-87895-75-7
EAN: 9788087895764