Tomáš Zeman

Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce

Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D., působí od roku 2015 v sekci archeologie katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Již od studia archeologie na Masarykově univerzitě v Brně v letech 1992- 1999 se specializuje na období germánského osídlení Moravy – dobu římskou a dobu stěhování národů; je autorem více než čtyřiceti článků a studií v domácích i zahraničních odborných časopisech. Téměř dvě desítky let se systematicky věnuje archeologii jihovýchodní Moravy, včetně spolupráce s místními nadšenci. Publikace vychází především z výsledků jejich povrchových průzkumů a vůbec poprvé v moravské archeologii doby římské zpřístupňuje obsáhlý soubor (nejen) kovových artefaktů z jednoho regionu, získaný moderními prospekčními metodami. Výsledkem je dramatická proměna pramenné základny, distribučních map a dosavadních představ o vývoji germánského osídlení jihovýchodní Moravy.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Archaeologica Olomucensia
Rok vydání: 2017
536 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-92-4
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788087895924