Michaela Kopečková

Mluvní vzory v hlavním televizním zpravodajství. Analýza zvukové roviny projevu vybraných moderátorů

Monografie prezentuje metodologii a analýzu vybraných složek zvukové roviny v mluvních projevech moderátorů hlavního televizního zpravodajství. První část textu je věnována teoretickým východiskům z oblasti řečového projevu, jazyka v televizním zpravodajství, fonetiky češtiny a ortoepie. Ve druhé, rozsáhlejší části monografie jsou představena výsledná data provedené sondy pro jednotlivé sledované jevy, a to obecněji s ohledem na všechny pozorované mluvčí, i konkrétněji s přihlédnutím ke třem atributům: pohlaví moderátora, televizní stanice a typ pořadu. Při popisu dat je mj. zohledněna ortoepická norma češtiny. V poslední části jsou vybraní moderátoři klasifikováni na základě průběžného bodového hodnocení od nejlepších mluvčích po nejhorší. Konečné výsledky jsou následně srovnány s rezultáty poslechového testu, který byl během výzkumu vytvořen jako komparační materiál reflektující pohled běžného diváka/posluchače.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Lingvistika
Rok vydání: 2022
187 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-82-5
ISBN (iPDF): 978-80-88278-83-2
ISBN (epub):
EAN: 9788088278825