Martin Janečka, Ondřej Bláha

Genitiv adnominální v češtině. Vývoj a současný stav

Kniha představuje ucelenou analýzu a následnou syntézu popisů genitivu adnominálního od staré češtiny až po současnost, komparaci oněch období a poukazuje na důležité shody a rozdíly oproti starším fázím českého jazyka. Přináší i sondu do nářečních podob genitivu adnominálního, dále poukazuje na nemalý vliv cizích jazyků na formování dnešní podoby různých podtypů genitivu adnominálního. Práce deklaruje, že sémantické klasifikace genitivu adnominálního jsou spíše pomocné a vhodné zejména pro didaktické účely, a argumentuje pro to, že je třeba zásadní pozornost upřít k syntaktickým analýzám a na nich založeným klasifikacím.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Lingvistika
Rok vydání: 2020
119 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-50-4
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278504