Fibich, Goethe, Lieder

Vydali jsme (poprvé v historii VFF UP) hudební CD, které obsahuje 10 zachovaných jednohlasých písní Zdeňka Fibicha na texty Johanna Wolfganga von Goetha v klavírní a pěvecké interpretaci Jaroslava Šarouna a Lucie Laubové.

Vydali jsme_Miroslav Vepřek: Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny

Vydali jsme monografii Miroslava Vepřka Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny v edici Paleon. office-2007-key  | office-2007-product-key  | office-2007-ativation-key  | office-2007-iso  | office-2007-keys  | office-2010-key  | office-2010-product-key  | office-2010-ativation-key  | office-2010-iso  | office-2010-keys  | office-2013-key  | office-2013-product-key  | office-2013-ativation-key  | office-2013-iso  | office-2013-keys  | office-2016-key  | office-2016-product-key  | office-2016-ativation-key  | office-2016-iso  | office-2016-keys  | office-2007-key […]