Petr Zelinka: Salesiáni Dona Boska v Československu (1924–1939)

Naše nejplodnější edice Historie s radostí vítá další titul. Kniha se věnuje působení řeholní kongregace Salesiánů Dona Boska v meziválečném Československu (1924–1939). Zaměřuje se především na přítomnost salesiánů v českých zemích ve třech lokalitách (Fryšták, Ostrava, Praha) a jejich kontakty se salesiánským dílem v Itálii, ve Slovinsku a na Slovensku.

Tereza Roháčová: Debutující Prozaičky

Útlá, ale to zajímavější novinka edice Litera Libera monografie Debutující prozaičky – příslib české literatury? se soustředí na zhodnocení tvůrčích výsledků začínajících autorek, jejichž díla v letech 2018 a 2019 upoutala pozornost porot nejsledovanějších českých literárních soutěží (Magnesia Litera, Cena Jiřího Ortena).

Vydali jsme_Miroslav Vepřek: Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny

Vydali jsme monografii Miroslava Vepřka Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny v edici Paleon. office-2007-key  | office-2007-product-key  | office-2007-ativation-key  | office-2007-iso  | office-2007-keys  | office-2010-key  | office-2010-product-key  | office-2010-ativation-key  | office-2010-iso  | office-2010-keys  | office-2013-key  | office-2013-product-key  | office-2013-ativation-key  | office-2013-iso  | office-2013-keys  | office-2016-key  | office-2016-product-key  | office-2016-ativation-key  | office-2016-iso  | office-2016-keys  | office-2007-key […]