Pavel Stůj: „Ó, mordýřko, kde máš dítě?“ Konstrukce matky vražedkyně v raněnovověké společnosti

V naší nejpočetnější edici Historie vychází další titul, tentokrát věnovaný problematice více než atraktivní: není vražedkyně jako vražedkyně, některé lze označit za mordýřky, některé za krkavčí matky. Kniha je završením autorovy snahy propojit dvě badatelské oblasti výzkumu raně novověké kriminality – obrazu kriminality v médiích raného novověku a v pramenech trestně právní povahy.

Vladimír Horn – Jakub Novák: Zázemí královského města Uničova

V naší progresivní edici Archaeologica Olomucensia jsme vydali další výpravný titul: Zázemí královského města Uničova. Královské město Uničov bylo založeno v souvislosti s jednou z vln vrcholně středověké kolonizace na počátku 13. století. Publikace přináší mnoho informací, údajů a dat zaměřených právě na toto moravské město.

Vydali jsme_Miroslav Vepřek: Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny

Vydali jsme monografii Miroslava Vepřka Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny v edici Paleon. office-2007-key  | office-2007-product-key  | office-2007-ativation-key  | office-2007-iso  | office-2007-keys  | office-2010-key  | office-2010-product-key  | office-2010-ativation-key  | office-2010-iso  | office-2010-keys  | office-2013-key  | office-2013-product-key  | office-2013-ativation-key  | office-2013-iso  | office-2013-keys  | office-2016-key  | office-2016-product-key  | office-2016-ativation-key  | office-2016-iso  | office-2016-keys  | office-2007-key […]