David Jirsa, Natálie Trojková (eds.)

Timotheus Vodička: Tvůrce a tradice. Eseje o české literatuře 19. století

Kniha zahrnuje texty, z nichž sám Timotheus Vodička sestavil soubor nazvaný Tvůrce a tradice, s podtitulem „Studie o literatuře 19. století“. Editoři Natálie Trojková a David Jirsa k nim jako apendix připojili tematicky příbuzné texty vybrané z jiného Vodičkova souboru Superlimina - lia. Vznikl tak jedinečný celek s ambicí rozšířit povědomí o Vodičkově díle a jeho literárněhistorickém bádání, které ve své době hrálo významnou roli v kontextu katolicky orientované literární kritiky. Čtenáři se dostává uceleného náhledu na Vodičkovo moralistní chápání literární tvorby a kulturního života, ale v novém světle se vyjevuje i jeho lidský charakter. Kniha je zároveň příspěvkem k uvažování o literatuře 19. století jako takové.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Litera Libera
Rok vydání: 2020
203 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-57-3
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278573