Radek Malý

Příběhy básní a jejich překladů

Devět kapitol předkládané monografie nabízí devět pohledů jednoho autora na stejné téma: jak se vyrovnat s mnohafasetovou problematikou překladu poezie. V tomto ohledu by měl být dostatečně výmluvný už její název Příběhy básní a jejich překladů. Neboť překlad jakékoli básně je kromě jiného dobrodružstvím, které zažívá překladatel s textem originálu a se svou mateřštinou, v níž pro báseň hledá optimální tvar – a toto dobrodružství skýtá i u výsostně lyrických textů napínavé příběhy. Překladatelské analýze jsou v knize podrobeny jak kanonické básně německy psané poezie z pera J. W. Goetha, R. M. Rilka, Paula Celana či Ernsta Jandla, tak i básně méně známé, o to však zajímavější z hlediska překladu. Autor knihy, sám aktivní překladatel poezie, ve všech případech nabízí i svá vlastní překladatelská řešení a ukazuje, že překládání básní je užitečným nástrojem jejich interpretace pro každého, kdo se poezií zabývá jako badatel, učitel či čtenář.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Litera Libera
Rok vydání: 2014
134 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-09-2
ISBN (iPDF): 978-80-87895-07-8
ISBN (epub): 978-80-87895-08-5
EAN: 9788087895092