Tereza Roháčová

Debutující Prozaičky. Příslib české literatury?

Monografie Debutující prozaičky – příslib české literatury? se soustředí na zhodnocení tvůrčích výsledků začínajících autorek, jejichž díla v letech 2018 a 2019 upoutala pozornost porot nejsledovanějších českých literárních soutěží (Magnesia Litera, Cena Jiřího Ortena) a vyvolala řadu převážně pozitivních recenzních ohlasů. Koncepčně je rozdělena do tří tematických celků: první představuje přehledový výklad vývojových tendencí a tematických okruhů v próze spisovatelek od devadesátých let 20. století do současnosti; druhá část na vybraných esejistických a kritických článcích demonstruje, jakým způsobem sledovanou femininní ofenzivu reflektují literární kritici a vědci; závěrečná část se zaměřuje na analýzu a interpretaci debutů pěti prozaiček – Anny Cimy, Lucie Faulerové, Pavly Horákové, Terezy Semotamové a Vladimíry Valové – a na zhodnocení toho, do jaké míry dané texty korespondují s představenými tematickými tendencemi (nebo z nich naopak vybočují).


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Litera Libera
Rok vydání: 2021
114 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-70-2
ISBN (iPDF): 978-80-88278-71-9
ISBN (epub):
EAN: 9788088278702