Dorota Julia Nowak

Miejsca jako media pamięci w polskiej i czeskiej literaturze Zagłady po roku 1989

Miejsca jako media pamięci w polskiej i czeskiej literaturze Zagłady po roku 1989 to książka, która powstała z potrzeby odpowiedzi na pytanie o to, jak żyje się w przestrzeni geograficznej, w której dokonano ludobójstwa Żydów. Autorka przygląda się literackim reprezentacjom miejsc-świadków Zagłady – domom rodzinnym ocaleńców, nie-miejscom pamięci, ikonicznemu obozowi Auschwitz-Birkenau oraz tzw. przeklętej szerokości geograficznej – aby zadać pytania o doświadczenie obcowania z tymi miejscami i o wpływ tego doświadczenia na postrzeganie przeszłości (ale także teraźniejszości i przyszłości), na samoidentyfikację jednostek, lokalnych społeczności czy wreszcie także całych narodów.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Litera Libera
Rok vydání: 2021
338 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-68-9
ISBN (iPDF): 978-80-88278-69-6
ISBN (epub):
EAN: 9788088278689