Svět knihy 2015

SK15_logo

VFF UP na veletrhu Svět knihy 2015.
Najdete nás na společném stánku univerzitních vydavatelů P202 v pravém křídle Průmyslového paláce. Přímo na stánku lze zakoupit tištěné verze našich knih nebo získat informace o verzích elektronických.


Příběhy básní a jejich překladů

Radek Malý

Příběhy básní a jejich překladů


Velká Morava a velkomoravská staroslověnština

Miroslav Vepřek (ed.)

Velká Morava a velkomoravská staroslověnština


Čep, Durych a jiní příbuzní

Karel Komárek

Čep, Durych a několik příbuzných. Interpretační studie


Islandské středověké zákoníky (Šedá husa, Železné kov

Lenka Doová

Islandské středověké zákoníky. Šedá husa / Železné kování / Jónova kniha


Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století

Antonín Kalous – Jan Stejskal – Josef Šrámek (ed.)

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století


Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, model

Petr Pořízka

Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje