Pavel Stůj: „Ó, mordýřko, kde máš dítě?“ Konstrukce matky vražedkyně v raněnovověké společnosti

V naší nejpočetnější edici Historie vychází další titul, tentokrát věnovaný problematice více než atraktivní: není vražedkyně jako vražedkyně, některé lze označit za mordýřky, některé za krkavčí matky. Kniha je završením autorovy snahy propojit dvě badatelské oblasti výzkumu raně novověké kriminality – obrazu kriminality v médiích raného novověku a v pramenech trestně právní povahy.