Michaela Kopečková: Mluvní vzory v hlavním televizním zpravodajství

V edici Lingvistika vychází zajímavý příspěvek Michaely Kopečkové k ortoepii a fonetice současné češtiny v oblasti veřejných projevů. Monografie prezentuje metodologii a analýzu vybraných složek zvukové roviny v mluvních projevech moderátorů hlavního televizního zpravodajství.