Vladimír Horn – Jakub Novák: Zázemí královského města Uničova

V naší progresivní edici Archaeologica Olomucensia jsme vydali další výpravný titul: Zázemí královského města Uničova. Královské město Uničov bylo založeno v souvislosti s jednou z vln vrcholně středověké kolonizace na počátku 13. století. Publikace přináší mnoho informací, údajů a dat zaměřených právě na toto moravské město.