Václav Kolomazníček: Panství pánů z Holštejna z pohledu archeologie

Kniha nabízí komplexní pohled na středověké osídlení v prostoru bývalého panství pánů z Holštejna. Opírá se převážně o klasickou archeologickou metodiku a aplikaci tradičních archeologicko-geografických postupů. Vychází v edici Archaeologica Olomucensia.