Elektronické knihy

A. Elektronické knihy chápeme jako vhodný doplněk knih tištěných, nikoli jako jejich nástupce. Není náhodou, že odborné texty byly vůbec prvními, které v elektronické podobě prorazily; jejich čtenáři – akademici, vědci a odborná veřejnost – dokázali docenit mnohé výhody a smířit se s nutnými nedostatky.

B. Elektronické knihy představují jedinečnou platformu pro rychlé a efektivní sdílení výsledků vědy a výzkumu, jsou rychle dostupné on-line, dají se okamžitě získat, číst a citovat. Čtenářský diskomfort se jeví zanedbatelným ve chvíli, kdy k vlastní práci potřebujeme přečíst pouhou kapitolu či stránku vybrané publikace a můžeme si ji na počítači zobrazit prakticky okamžitě. Nebo když odjíždíme na zahraniční stáž s celou knihovnou uloženou v notebooku či ve čtečce. Statistiky ve světovém měřítku ukazují, že knihy sdílené zdarma na síti mají několikanásobně vyšší citovanost než prodávané e-knihy, a i ty mají vyšší citovanost než knihy tištěné.

C. E-kniha je řešením i v případech, kdy chybí peníze na tisk, zatímco redakci knihy jsou často schopna zajistit jednotlivá akademická či vědecká pracoviště v rámci vlastního provozu. Také úzce specializované tituly s potenciálem oslovit jen vybrané jednotlivce v dané odborné komunitě mohou být v elektronické verzi efektivnější, neboť tištěné náklady v řádech desítek kusů je velmi obtížné distribuovat.

D. E-knihy jsou v neposlední řadě ekologické (i konzervativněji naladění vědci si tisknou zpravidla jen kapitoly, které potřebují), nemusí se draze skladovat a mají nulovou remitendu. Pokud už někdo výslovně stojí o verzi tištěnou, může si ji nechat vyrobit na zakázku (tzv. print on demand), což také zajišťujeme.


Formáty, které produkujeme

PDF-logoFormát PDF je mnohými považován za „nepravý“ formát e-knihy, souvisí to s rozšířenou praxí vydávat CD nebo DVD obsahující PDF se sazbou tištěné knihy. Tím lze vyřešit ekonomické nesnáze (CD je levnější než tištěná  kniha) nebo dostát formálním grantovým závazkům, nicméně daný produkt nemá nakonec výhody ani knihy elektronické, ani tištěné. Přesto má PDF velký potenciál i pro elektronické knihy, musí se však jednat o zcela jiný grafický celek, než je PDF tiskové. iPDF, jak nazýváme naše formáty, by mělo být minimálně uzpůsobeno čtení na zobrazovacích zařízeních (menší okraje), mělo by využívat jejich technických možností (aktivní obsah, křížové odkazy, aktivní linky na zdroje, případně audiovizuální prvky), nebo dokonce pracovat s jinou celkovou vizualitou (barevné prvky, grafika po jednotlivých stranách a nikoli dvojstranách). Každý titul, resp. knižní žánr si pochopitelně žádá jiné zpracování, nehledě na finanční možnosti jednotlivých zakázek.
Důvod, proč je pro nás iPDF formátem primárním, nicméně spočívá – paradoxně – právě v jeho podobnosti s tištěnou knihou. Domníváme se, že ještě velmi dlouho bude jako jediný z elektronických formátů oslovovat konzervativněji naladěné vědce a akademiky, mnozí uvítají jeho velmi snadnou dostupnost pomocí internetu, ale budou s ním pracovat jako s textem tištěným. Neméně zásadní předností iPDF jako tzv. fixního formátu je pevné zachování vizuality každé strany, což může být žádoucí při nutnosti kombinovat v sazbě text s větším množstvím grafiky (mj. u uměnovědných studií).

Logo ePubFormáty ePUB a mobi (pro čtečky Kindle) jsou na rozdíl od PDF tzv. formáty fluidní, tedy proměnlivé. Na každém zobrazovacím zařízení se přizpůsobí velikosti obrazovky, uživatel si může zvětšit písmo nebo vybrat jiný font. Nevýhodou je absence stránkování (odkazuje se na procenta z celkové délky textu), nutnost disponovat přenosným čtecím zařízením nebo prohlížečem v počítači a omezená možnost zapracování doprovodné grafiky (schémat, tabulek). Text v ePubu se chová jako text na webové stránce, vč. všech typografických nešvarů.
Důvod, proč chceme produkovat naše knihy i ve fluidních formátech, spočívá v především v jejich progresivnosti a faktu, že mohou oslovit novou, mladou generaci studentů a absolventů. Odborné monografie jsou zároveň vedle beletrie druhým knižním žánrem, který díky minimálnímu množství doprovodné grafiky může v ePubu a mobi nabídnout přijatelný čtenářský komfort.
Vzhledem k charakteru naší produkce se primárně nezaměřujeme na interaktivní knihy-aplikace, multimediální knihy apod. Své místo mají spíše na poli textů výukových a vzdělávacích (učebnice, skripta), jejich využití pro monografie s převážně lineárním textem není příliš efektivní. V případě specifické poptávky však dokážeme i takové knihy připravit.
Vedle elektronických formátů vydáváme i knihy tištěné, pokud to finanční možnosti jednotlivých zakázek dovolí, popřípadě připravujeme i elektronické knihy vázané na pevný nosič (CD, DVD), je-li to nutné např. kvůli pravidlům grantů či hodnocení vědy a výzkumu.

Každou knihu vydáváme jako iPDF (s možností tisku na zakázku), pouze vybrané knihy vydáváme zároveň tištěné. Formáty ePUB a mobi připravujeme jen u těch titulů, jejichž grafické nároky to dovolují.


Co „umí“ naše knihy

iPDF z naší produkce má interaktivní obsah, na nějž se lze vracet z každé stránky knihy, aktivní webové odkazy a příp. křížové odkazy uvnitř textu.

Prohlédněte si ukázku našeho iPDF

VM-ukazka-1 VM-ukazka-2 VM-ukazka-3

ePUB a mobi neobsahují skutečný věcný ani jmenný rejstřík (bez stránkování by postrádal smysl), ale disponují závěrečným seznamem rejstříkových hesel (pro rychlou orientaci čtenáře, který je může následně fulltextově vyhledávat přímo prostřednictvím nástroje daného čtecího zařízení). Tabulky jsou až na výjimky připravovány jako prohledávatelný text.

Prohlédněte si ukázku našeho ePUB

Epub_ukazka

Jak konkrétně můžete zacházet s našimi e-knihami, záleží na vaší čtečce. Většina hardwarových i softwarových čteček vám umožní fulltextové prohledávání, pořizování výpisků, vkládání záložek apod. Naše iPDF však můžete číst i pomocí zcela běžného prohlížeče PDF, jako např. Adobe Reader.


Limity elektronických knih

Ačkoli všechny e-knihy testujeme na různých čtecích zařízeních, abychom ověřili jejich kompatibilitu, není vždy možné zaručit, že se formáty ePub a mobi zobrazí bezchybně na starších nebo nestandardních přístrojích. Pokud máte problém se zobrazením nebo funkčností námi vydané knihy, neváhejte kontaktovat nás nebo distributora, u nějž jste knihu zakoupili. Pokusíme se najít řešení.
Jak jsou naše knihy chráněny proti nelegálnímu kopírování?
E-knihy lze chránit pomocí DRM (Digital Right Management), a to jednak v tzv. tvrdé formě (uzamčení pomocí šifry), která však znemožňuje prohlížení dané knihy na různých typech čteček, nebo ve formě měkké, tedy pomocí tzv. sociálního DRM. To je realizováno formou digitálního vodoznaku se jménem a identifikačními údaji majitele e-knihy a má sloužit především jako prevence vůči nelegálnímu sdílení na internetu. Formu ochrany našich knih ponecháváme zcela na našich distributorech, přičemž preferujeme měkké DRM.


Distribuce

Tištěné knihy distribuujeme ve spolupráci s distribučními společnostmi v ČR i na Slovensku. U jednotlivých titulů provádíme i distribuci individuální podle povahy i zaměření daného titulu. Tištěné knihy bude možné zakoupit brzy i na našem e-shopu.
Naše e-knihy bude možné brzy zakoupit u těchto distributorů: Palmknihy, eReading, Kosmas, Fraus – Flexibooks, Martinus.cz
Pro distribuci cizojazyčných titulů jednáme o spolupráci s mezinárodními distribučními sítěmi – Amazon, GooglePlay, iTunes.


Navazující projekty a aktivity

Elektronické knihy nejsou jen novým obchodním artiklem, médiem či redakčním objektem, ale především badatelskou výzvou. Rychlé tempo technologického pokroku prakticky znemožňuje, aby soudobá věda a výzkum bezezbytku reflektovaly problémy spojené s elektronickým vydáváním či čtením. Aktivně se účastníme aktuální mezioborové diskuze na téma elektronických knih a podporujeme vědecké projekty v tomto duchu. V dubnu 2015 pořádáme mezinárodní sympozium věnované remediaci mezi tištěnou a elektronickou knihou: Literární a knižní kultura v digitálním věku.