Hana Ferencová, Veronika Chmelařová, Jitka Kohoutová, Radmila Prchal Pavlíčková a kol.

Proměny konfesijní kultury

Kolektivní monografie představuje výzkum zejména doktorských, ale i magisterských studentů několika univerzit věnovaný studiu náboženství a konfesijní problematiky. Vznikla jako výstup z letní školy, kterou v roce 2014 uspořádala Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na téma Proměny konfesijní kultury v Evropě. Jednotlivé kapitoly odrážejí nejen metodologickou různorodost při studiu tohoto tématu, ale také pestrost ve využívání rozličných pramenů. Celá řada příspěvků nejmladší badatelské generace navíc ukazuje, jak užitečné je překročit meze vlastní disciplíny a nechat se inspirovat přístupy příbuzných oborů. Z toho vyplývá také tematická pestrost knihy: konfesijní kultura je pomyslným svorníkem řady dílčích témat, a dobře tak ukazuje, jak silně náboženství ovlivňovalo všechny sféry fungování společnosti. Letní škola Proměny konfesijní kultury v Evropě představovala jednu z částí projektu Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou – Posílení mezinárodního výzkumu na Katedře historie FF UP (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0192), realizovaného na Katedře historie Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2013–2015. Uskutečnila se na přelomu června a července 2014 a jejími účastníky byli magisterští a doktorští studenti z univerzit v Olomouci, v Brně, v Českých Budějovicích, v Pardubicích a v Ostravě. Studenti v průběhu dvou týdnů vyslechli přednášky proslovené odborníky participujícími na realizaci projektu a zabývajícími se v různých kontextech problematikou konfesijní kultury a odbornému publiku představili svůj vlastní výzkum. Prezentace různorodých pohledů na náboženské dějiny, stejně jako následné diskuze se staly podnětem k sepsání kolektivní monografie, jež je reflexí a rozvinutím diskutovaných témat.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2015
378 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-23-8
ISBN (iPDF): 978-80-87895-21-4
ISBN (epub): 978-80-87895-22-1
EAN: 9788087895238