Vendula Čepica

Apropriační tendence v poetice Petra Borkovce

Kniha představuje vývoj poetiky Petra Borkovce s ohledem na jeden z nejvýrazněji uplatňovaných uměleckých postupů: apropriační tendenci. Tímto prizmatem rozkrývá jeho inspirační zdroje a porovnává podobnosti a rozdíly autorských poetik. Mapuje také kritickou reflexi jeho díla, přičemž problematizuje některé stereotypy, které se s Borkovcovou tvorbou dosud pojí. Nabízí odlišný pohled na autora, který prostřednictvím rezignace na originalitu vytvořil svébytnou poetiku, která je dnes sama napodobována.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Mimo edice
Rok vydání: 2022
95 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-87-0
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278870