Petr Hora

Odpovědnost a dobrodružství. Řemeslo recenzentovo

Petr Hora (1958–2012) byl vysokoškolský pedagog, literární historik a editor. Zajímal se především o českou literaturu „dlouhého“ 19. století (Karel Havlíček Borovský, Svatopluk Čech, Zikmund Winter, Karel Dostál-Lutinov ad.) a křesťanskou linii české literatury a kritiky (zejména první poloviny) 20. století (Jaroslav Durych, Jan Čep, Karel Schulz, Alois Musil, Timotheus Vodička ad.). Nelze však opomenout také pozornost, kterou věnoval například dílu Karla Poláčka. Byl autorem několika desítek odborných studií, z nichž řada byla věnována osobnosti a dílu Jaroslava Durycha, např. „Motivické souvislosti dvou Durychových valdštejnských próz“ (1991), „Idea svatovojtěšská v díle Jaroslava Durycha“ (1997), „Polemika, k níž nedošlo: Karel Schulz vs. Jaroslav Durych“ (2000) nebo „K vícejazyčnosti Durychova Bloudění“ (2002) ad. Tato publikace přináší výběr z hojné Horovy recenzentské činnosti pokrývající právě ohniska jeho zájmu, obsahuje však i kompletní bibliografický soupis jeho recenzí.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Mimo edice
Rok vydání: 2022
322 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-84-9
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278849