Natálie Trojková (ed.)

Cestami dlouhého 19. století. Příspěvky k časopisecky vydávané cestopisné literatuře

Publikace obsahuje osm případových studií, které do značné míry vycházejí z dat získaných během práce na Bibliografické databázi časopisecky publikovaných česky psaných textů o cestování po Evropě od počátku 19. století do roku 1918. Záměrem autorů bylo uvést příklady, jakým způsobem lze přistupovat k materiálu databáze, dále postihnout některé fenomény týkající se drobnějších cestopisných textů, které byly publikovány v českých časopisech během 19. století i na jeho přelomu se stoletím následujícím, a doplnit a rozšířit v poslední době rezonující téma cestopisné literatury.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Mimo edice
Rok vydání: 2023
204 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-97-9
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278979