Markéta Poskočilová a kol.

Prvotisky olomoucké kapituly

Olomoucká kapitula byla ve středověku významným církevním, ale také kulturním centrem. Jedním ze způsobů, jak tyto její role zkoumat, může být právě analýza knihovny, pokud se vyznačuje kontinuálním trváním, jako je tomu v případě knihovny olomoucké kapituly. Zpracování její prvotiskové části přináší další střípek k poznání dějin olomoucké kapituly, a především dlouhodobě formované instituční knihovny, která doposud stála na okraji zájmu badatelů. Právě moderní katalog zpřístupňující svým podrobným popisem jednotlivých exemplářů část knihovny je nezbytnou podmínkou pro další bádání. Úvodní statě zařazují prvotisky do širšího dějinného rámce a zároveň shrnují poznatky týkající se nejvýznamnějších aspektů, jako jsou geneze knihovní sbírky, knižní vazby, malířská výzdoba nebo obsahová stránka děl. Prvotisky olomoucké kapituly jsou nezbytnou pomůckou a příručkou pro studium pozdně středověké intelektuální, kulturní a církevní historie českých zemí.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Mimo edice
Rok vydání: 2022
366 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-80-1
ISBN (iPDF): 978-80-88278-81-8
ISBN (epub):
EAN: 9788088278801