Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová

Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989

Kniha mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objektů. Publikace přináší první takto rozsáhlý soupis děl a jejich autorů, včetně lokalizace v přehledných mapách. Stovce nejvýznamnějších z nich jsou věnovány samostatné medailony s popisem vzniku, začleněním do kontextu a s fotografickou dokumentací. Přestože soubor olomouckých realizací rámuje pouhých čtyřicet let státního socialismu, zahrnuje formou, funkcí i námětem velmi různorodá díla. Proto je kniha rozvržena na devět kapitol podle topografie města. Samostatnou kapitolu má historické centrum, olomoucké parky a sady, okolí hlavního nádraží, průmyslové čtvrti na východě a severu města, a také jednotlivá sídliště, budovaná postupně od 50. do 80. let 20. století. Některá díla, ta ideologicky závadná, byla brzy po pádu komunismu z ulic města cíleně odstraněna. Další však trpí nedostatečnou údržbou či vandalismem, mnohá odcizili zloději drahých kovů, jiná byla při různých přestavbách a rekonstrukcích lehkomyslně a bezdůvodně zlikvidována. Většina však stále přežívá na svých původních místech v ulicích Olomouce a čeká na své znovuobjevení, restaurování a zhodnocení.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Mimo edice
Rok vydání: 2016
302 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-80-1
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788087895801