Filip Hradil – Jiří Militký a kol.

Peníze od čertovy skály. Poklad raně novověkých mincí z Fryštáku – Horní Vsi

Sto dvacet šest zlatých a stříbrných mincí, dvě keramické nádobky a Čertova skála jako němý svědek dávno zapomenutých osudů vlastníka peněžní hotovosti ukryté v neklidných dobách třicetileté války. To jsou hlavní indicie v příběhu mincovního nálezu objeveného v roce 2020 na katastru moravské obce Horní Ves u Fryštáku. Kniha přináší nejenom popis všech ražeb, ale zároveň tento jedinečný hmotný pramen představuje v širších souvislostech evropského peněžního oběhu 16. a první poloviny 17. století.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Mimo edice
Rok vydání: 2023
165 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-93-1
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278931