Ema Šimková

Život a osobnost Bedy Dudíka (1815-1890) pohledem jeho deníků

Odborné dílo moravského stavovského historiografa dr. Bedy Dudíka OSB (1815–1890) je, alespoň mezi odbornou veřejností, dobře známé. Monumentální Dějiny Moravy v české i německé jazykové verzi, početné texty o různých tématech spojených s třicetiletou válkou, dodnes využívané zprávy ze zahraničních badatelských cest. Jaký však byl každodenní život muže, který musel neustále uvádět do souladu svou práci historika s povoláním řeholního kněze? A jak vůbec této společenské pozice dosáhl? Ve své době nebyl samozřejmě v podobném postavení jediný. Je však jedním z mála, v jehož pozůstalosti dnes nalezneme téměř kompletně dochované osobní deníky. S jejich pomocí se tato kniha snaží (nejen) výše uvedené otázky zodpovědět.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Mimo edice
Rok vydání: 2018
334 s.
ISBN (tištěná verze): 987-80-87895-83-2
ISBN (iPDF): 897-88278-16-0
ISBN (epub):
EAN: 9878087895832