Jiří Hrabal (ed.): Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin

Představujeme další titul z řady kolektivních monografií zaměřených na nejen literární otázky: Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin je záznamem akademické
diskuse vedené na sympoziu Umění a kultury střední Evropy.