Roland Posner

Sémiotické studie

Překladový soubor studií známého německého sémiotika. Roland Posner (nar. 1942 v Praze) je lingvista a sémiotik celoživotně spjatý s Technickou univerzitou v Berlíně, kde založil Centrum pro sémiotický výzkum. Svou editorskou činností, organizačními aktivitami a zejména svým dílem výrazně přispěl k formování německé sémiotiky v poslední čtvrtině 20. století. Založil Německou společnost pro sémiotiku (DGS) a časopis Zeitschrift für Semiotik, který dosud rediguje. Mezi lety 1994–2004 působil jako prezident Mezinárodní sémiotické asociace (IASS-AIS).


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Přirozený svět
Rok vydání: 2018
237 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-93-1
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788087895931