Denisa Jensenová, Miroslav Vepřek

Staroměstský kámen v korespondenci Vojtěcha Tkadlčíka s vybranými odborníky

Studie pojednává o vývoji problematiky takzvaného Staroměstského kamene, který byl objeven v 80. letech 20. století v archeologické lokalitě Staré Město u Uherského Hradiště. Jednalo se o úlomek pískovce, který na svém povrchu nesl jasně viditelné vrypy. Právě ty se staly předmětem několik let se táhnoucí diskuze v řadách filologů, archeologů a historiků. Pozadí této problematiky načrtáváme na podkladě korespondence jednoho z nejvýznamnějších slavistů 20. století, Vojtěcha Tkadlčíka.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Paleon
Rok vydání: 2016
139 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-70-2
ISBN (iPDF): 978-80-87895-69-6
ISBN (epub):
EAN: 9788087895702