Jana Spáčilová

Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha

Olomoucký biskup Wolfgang Hannibal kardinál Schrattenbach (1660–1738, biskupem od 1711) byl jedním z nejvýznamnějších hudebních mecenášů barokní Moravy. Na zámcích v Kroměříži a Vyškově nechával provádět opery předních italských skladatelů, ve svém paláci v Brně dával italská oratoria. Proslul také jako podporovatel místních hudebníků v čele s dvorním skladatelem Václavem Matyášem Gureckým. Monografie přináší komplexní pohled na hudbu na jeho dvoře a poskytuje řadu dosud neznámých informací, zejména o personálním složení biskupské kapely a nově identifikovaných hudebních pramenech.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Konvikt
Rok vydání: 2018
345 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-10-8
ISBN (iPDF): 978-80-88278-11-5
ISBN (epub):
EAN: 9788088278108