Erik Gilk (ed.)

Impresionismus v české kultuře (1880–1920)

Interdisciplinární kolektivní monografie si klade za cíl zčeřit poněkud stojaté vody při užívání pojmu impresionismus a přimět čtenáře k tomu, aby přijal odlišné, otevřenější a nepředpojaté uvažování. Na povrch společný všem kapitolám naší knihy vyplouvají především značné rozdíly mezi dobovým vnímáním impresionismu a jeho dnešním výkladem. Tváří v tvář literárnímu materiálu jsme nuceni klást si otázku, je-li v literární historii používání pojmu jako respektovaného -ismu vůbec adekvátní. Ovšem ani ve výtvarném umění není situace zdaleka tak jednoduchá a současní historici umění jsou v nakládání s pojmem impresionismus rovněž opatrní.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Konvikt
Rok vydání: 2020
197 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-45-0
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278450