Vojtěch Pokorný

Ignát Wurm. Poslední z družiny Sušilovy

Publikace je věnována životu a dílu Ignáta Wurma, katolického kněze, poslance Moravského zemského sněmu v Brně a Říšské rady ve Vídni, a především horlivého vlastence. Ignát Wurm se nemalou měrou podílel krom jiného na založení prvních českých gymnázií v Brně a v Olomouci či Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, jehož prostřednictvím vzniklo první české muzeum na našem území. Kniha mapuje život a dílo tohoto významného, leč opomenutého kněze – vlastence. Prostřednictvím jeho osoby pak nabízí jeden z možných pohledů na českou národní emancipaci na Moravě ve druhé polovině 19. století.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2018
264 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-27-6
ISBN (iPDF): 978-80-88278-28-3
ISBN (epub):
EAN: 9788088278276