Tomáš Somer

Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku

V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Ten reprezentoval jednu z odnoží rozkošatělého rodového společenství Ronovců (erbu dvou černých zkřížených ostrví na zlatém štítě). Přestože dnes je rod prakticky neznámý, až do husitských válek patřili jeho příslušníci mezi vlivné pány působící jak v Čechách, tak i na Moravě. Kniha se zaměřuje na vztah rodu k církvi a církevním institucím. Páni z Ronova a Přibyslavi, stejně jako ostatní významní šlechtici dané doby, mysleli na své posmrtné zaopatření, rodovou prezentaci a paměť a na tyto účely vynakládali poměrně značné prostředky. Kromě toho také drželi patronátní práva k mnoha kostelům. Kniha se snaží rozplést složité předivo vztahů, které spojovalo tento rod s církevním prostředím.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2018
213 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-13-9
ISBN (iPDF): 978-80-88278-14-6
ISBN (epub):
EAN: 9788088278139