Pavel Stůj

"Ó, mordýřko, kde máš dítě?" Konstrukce matky vražedkyně v raněnovověké společnosti

„Mordýřko, kde máš dítě?“ křičela jindřichohradecká hospodyně Vydrová na svou služebnou Voršilu Královou. Jednu z mnoha žen, které v předmoderní době zatajily před okolím své těhotenství. Předkládaná publikace je završením autorovy snahy propojit dvě badatelské oblasti výzkumu raně novověké kriminality – obrazu kriminality v médiích raného novověku a v pramenech trestně právní povahy. Na rozdíl od předešlých domácích prací se autor v kontextu sociálního zakotvení pachatelek snaží konstruovat obraz matky vražedkyně na základě konfrontace výslechových protokolů z městského soudu v Jindřichově Hradci a dobové letákové publicistiky z oblasti českých, německých i anglicky hovořících zemí. Toto srovnání ukazuje množství stereotypních rolí přisuzovaných matkám vražedkyním. Zásadní jsou dvě, které v této analýze vynikají, mordýřka (žena vraždící bez lítosti) a krkavčí matka (litující svých činů). Vražda dítěte matkou a nálepkování jejích pachatelek není jen záležitostí předmoderní společnosti, ale jak můžeme ilustrovat mediálními výstupy z posledních let, týká se i společnosti 21. století.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2023
431 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-92-4
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278924