Monika Mandelíčková

Historie v exilu. Československá exilová historiografie v letech 1948-1989.

Publikace Historie v exilu vychází z autorčiny disertační práce. Byla zpracována v Centru pro Československá exilová studia v Olomouci a získala podporu v rámci komparativního výzkumu v projektu Representation of the Past: The Writing of National Histories in Europe pod vedením profesora Stefana Bergera (Ruhr Universität, Bochum). Popisuje, jakými způsoby byla prezentována historie v prostředí československého exilu. Předmětem autorčina zájmu jsou exiloví historici , přičemž pozornost je věnována nejen profesionálním historikům, ale i dalším intelektuálům, kteří se historií zabývali. Autorka se rovněž zamýšlí nad rolí historie v exilu a formami její prezentace. Publikace představuje čtenáři životní osudy řady exilových historiků a proměny jejich myšlenkového světa. Autorčin přístup se opírá o prosopografickou metodu a interdisciplinární pohled, čímž publikaci vtiskává až jistý historicko-antropologický nádech.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2017
221 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-96-2
ISBN (iPDF): 978-80-88278-02-3
ISBN (epub): 978-80-88278-04-7
EAN: 9788087895962