Michal Jároš

Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia

Monografia Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia skúma osobnosť slovenského básnika a dramatika literárneho romantizmu Jakuba Grajchmana (1822–1897). Výskum sa v kontexte života a tvorby zameriava nielen na národno-emancipačné pôsobenie, ale prináša komplexnejší pohľad i na ďalšie menej preskúmané oblasti jeho života (pôvod, štúdiá, zamestnanie a pôsobenie v cirkvi). Upozorňuje na vrchol Grajchmanových obrodeneckých snáh – literárnu tvorbu zastúpenú drámou a poéziou písanou v štúrovskom duchu prostonárodnej ľudovej piesne, sleduje jej prenikanie do povedomia spoločnosti. Bližšie poznanie života a diela Jakuba Grajchmana má umožniť zaujať nové pohľady na túto osobnosť národných dejín.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2016
330 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-66-5
ISBN (iPDF): 978-80-87895-64-1
ISBN (epub): 978-80-87895-65-8
EAN: 9788087895665